درحال حاضر بهترین روش در سراسر دنیا تزریق ژل هیالورونیک اسید است . در کلینیک دکتر دستیار ژل هیالورونیک اسید فقط ازانواع مورد تایید FDA امریکا ، توسط پزشک مجرب تزریق می شود . این نوع ژلها از جمله ژلهایی هستند که نیازی به تست حساسیت ندارد ، آلرژی ایجاد نمی کند و در زیر پوست حرکت و ریزش ندارد.

برخی از کاربرد ها